reklamacja i odstąpienie od umowy

REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionych produktów prosimy zgłaszać na adres e-mail: contact@landebahn.pl

Mail dotyczący reklamacji powinien zawierać następujące dane: 

- oznaczenie Użytkownika składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, 

- przedmiot reklamacji, 

- adres, adres e-mail, 

- ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń w zakresie Usługi.

2. W celu wdrożenia procesu reklamacji dotyczącej niezgodności towaru z umową (jego wadliwości) Użytkownik powinien przesłać produkty na adres korespondencyjny Sklepu podany w stopce sklepu lub przesłany Użytkownikowi przez Sklep.

3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanymi produktami. Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

4. Do odsyłanego produktu należy wykazać fakt dokonania zakupów w Sklepie np. poprzez przesłanie numeru zamówienia wraz z danymi Użytkownika, który zamawiał dany produkt.

5. Odpowiedź na reklamację (e-mail) zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika składającego reklamację podany w reklamacji.

6. Koszty przesyłki zareklamowanego produktu, Sklep zwraca niezwłocznie, w przypadku uznania reklamacji za zasadną. “Przesyłka/zwrot zareklamowanego towaru do Sklepu odbywa się metodą (firma kurierska i forma przesyłki) wskazaną przez Sklep – informację tę sklep przekazuje Użytkownikowi drogą telefoniczną lub mailową.

7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany Klientowi wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każdy Użytkownik, ma prawo do odstąpienia od umowy na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.

Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

– od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia – od daty otrzymania przez Użytkownika ostatniej części zrealizowanego zamówienia

– jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

2. Użytkownik może odstąpić od umowy, przesyłając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Oświadczenie powinno być sporządzone według wzoru znajdującego się w zakładce „Odstąpienie od umowy”. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, wraz ze wszystkimi otrzymanymi elementami składowymi.

4. W wypadku skutecznego odstąpienia od umowy na odległość sklep gwarantuje zwrot wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Użytkownika, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Sklep zwraca Użytkownikowi koszty dostarczenia rzeczy do Użytkownika.

7. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba ze Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował użytkownika o konieczności poniesienia tych kosztów.

8. Sklep, jeśli nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W razie wystąpienia sporu pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl